TELOpng

Prednosti

HAGT - Novi Coronavirus 2019-nCoV odlikujejo:

-         visoka občutljivost (97,1%) in specifičnost 99,76%) - velika zanesljivost testa

-         preprosta in priročna izvedba - epruvetka že vsebuje ekstrakcijski reagent

-         hitra priprava vzorca - brez dodatnega dolivanja pufra v epruvetko

-         visoka stopnja varnosti - minimalna potreba po stiku z biološkim materialom

-         priložena priročna vrečka za odpadni material

-         verodostojna referenca (BfArMs) - usklajen z merili Inštitutov Paul Ehrlich in Robert Koch

-         validacija teste z referenčno PCR metodo izvedena v UKC-Maribor - poročilo verifikacijske komisije bi kmalu na voljo

-         test je uvrščen na seznam testov, ki ga je pripravila Strokovna skupina Ministrstva za zdravje

-         ugodna nabavna cena

-         nemotena in zadostna dobavljivost.

Reference:

Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test je uvrščen na listo nemškega zveznega Inštituta za zdravila in medicinske pripomočke BfArMs in sodi v skupino testov, ki so uradno dovoljeni v Nemčiji in, ki po podatkih proizvaljalca izpolnjuje zahtevana merila za antigenske teste, ki jih je določil Inštitut Paul Ehrlich v sodelovanju z Inštitutom Robert Koch.