Hitri antigenski testi - HAGT, za dokazovanje prisotnosti antigenov                                                                virusa SARS-CoV-2 

      In-vitro diagnostični medicinski pripomočki za profesionalno uporabo.


HAGT s šifranta testov Ministrstva za zdravje, ki ustrezajo kriterijem strokovne skupine      in so namenjeni pooblaščenim izvajalcem hitrih antigenskih testiranj v Sloveniji.                       
Šifre naših hitrih antigenskih testov za CRPP: B003, B017, B055, B077.                                            


Lahko vam sporočimo imena izvajalcev, ki v Sloveniji opravljajo hitre antigenske teste z našimi minimalno      invazivnimi testi iz sprednjega dela nosne sluznice ali z neinvazivnimi testi z vzorčenjem iz sline.                           

Sporočite nam vašo lokacijo bivanja in posredovali vam bomo kontakte izvajalcev, s katerimi se boste lahko  dogovorili o možnosti bolj prijaznega testiranja.


Naši hitri antigenski testi so priznani tudi s strani EU in objavljeni na listi Evropske komisije.   


            Hitri antigenski test, ki ga ob vstopu v državo eksplicitno priznava tudi Hrvaška je        

                                   AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag - AMEDA.                                


AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag za dokazovanje prisotnosti antigenov virusa SARS-CoV-2
je HAGT, ki jih medsebojno priznavajo vse evropske države članice EU in tudi Švica.                

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag omogoča prost prehod meja tudi slovensko-hrvaške meje

                                                                                             

                                                                             

                                                    f910b00f-454c-41b6-88aa-65b33fc76f6bpng                                    

 HITRI ANTIGENSKI TESTI SARS-CoV-2 za in-vitro dokazovanje
                                                                                            
COVID-19 cbce4323-e294-43b2-85e7-81a46916bbdbpng
      

       In-vitro diagnostična metoda namenjena profesionalni uporabi,

             primerna zgolj za strokovno usposobljeni medicinski kader.

       Rezultat testa v 15 minutah, brez analiznega aparata (PCR) in laboratorja.


Na voljo imamo in-vitro diagnostične HITRE ANTIGENSKE TESTE (HAGT) za učinkovito in zanesljivo kvalitativno dokazovanje nukleokapsidnega proteina antigena virusa - SARS-CoV-2.

- vsi testi izpolnjujejo kriterije strokovne skupine Ministrstva za zdravje,

- priznani so s strani EU; na seznamu dovoljenih testov Evropske komisije,

- so na listi odobrenih testov nemške agencije za zdravila in medicinske pripomočke BfArM,

- preverjen so v Inštitutu Paul Ehrlich in  in Inštitutu Robert Koch,

- so na seznamu dovoljenih testov Ministrstva za zdravje RS, ki ga oblikuje strokovna skupina,

- testi z dodeljenimi CRPP šiframi; z njimi so omogočena uradna testiranja pooblaščenih izvajalcev testiranj,

- rezultati testiranj se beležijo v bazi NIJZ, in preko SMS-ov pri testirancih.

- na voljo so klasični nosnožrelni  in/ali ustnožrelni testi,

- ali minimalno invazivni testi - bris samo iz nosnega preddvora,

- in neinvazivni testi - vzorčenje iz sline oz. sputuma.

                             

                            Vsi naši hitri antigenski testi so namenjeni profesionalni uporabi.


                                             VIRUS SARS-CoV-2jpg


Hitri antigenski test temelji na imunokromatografski polimerni tehnologiji, kombinirani po principu “sedvič-metode”, za kvalitativno dokazovanje nukleokapsidnega proteina - antigena v človekovem vzorcu brisa iz sluznice nosu, orofarinksa, nazofarinksa ali iz sputuma (sline). V vdolbinici testne ploščice se vzorec pomeša z obarvanimi in s polimeri označenimi monoklonskimi SARS-CoV-2-protitelesi 1 in se kromatografira vzdolž nitrocelulozne membrane.

Ob prisotnosti antigenov virusa SARS-CoV-2 v vzorcu, se le-ti vežejo na SARS-CoV-2-protitelesa 1. Ta tvorba se nato veže na SARS-CoV-2-protitelesa 2, ki so inkorporirana na nitrocelulozni membrani. Tako nastali kompleks iz protiteles 1, antigena in protiteles 2 tvori barvno testno T- črtico. Kontrolna črtica na testni ploščici je prevlečena s sekundarnimi protitelesi, pri čemer se, kot rezultat pravilno izvedenega testa, obarva.


                                                                                                      Virusjpg

HAGT je imunokromatografski hitri antigenski test, namenjen kvalitativnemu dokazovanju prisotnosti virusa SARS-CoV-2 v humanem  vzorcu brisa iz:

                                                                          

                          - NAZOFARINKSA in/ali OROFARINKSA - šifra za CRPP: B017

                          - NAZOFARINKSA in/ali OROFARINKSA in/ali NAZALNI BRIS - šifra za CRPP: B003

                          - NOSNE SLUZNICE - ANTERIONAZALNI bris - šifra za CRPP: B055

                          - SPUTUMA oz. SLINE - šifra za CRPP: B077 


Navedene "šifre za CRPP (centralni register podatkov o pacientu)" so uradne označbe dovoljenih testov v šifrantu testov, 
dodeljene s strani strokovne skupine Ministrstva za zdravje, namenjene izvajanju uradnega hitrega testiranja na prisotnost antigenov virusa SARS-CoV-2 s strani pooblaščenih zdravstvenih ustanov oz. strokovnjakov v Sloveniji.  


     AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag - AMEDA Labordiagnostik GmbH!

                         Uradno priznani test za vstop na Hrvaško - omogoča prehod slovensko-hrvaške meje!                                                                    AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag je eden prvih testov, ki ga je uradno priznala EU.

                         Priznani test s strani Evropske komisije, Slovenije, Hrvaške in nemške agencije BfArM.  

       OMOGOČA TUDI SAMO NAZALNI BRIS, KI LAHKO PRAV TAKO Z VELIKO ZANESLJIVOSTJO DOKAŽE POVZROČITELJA .                                                                                                                

                                                                       Šifra za CRPP: B003                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           FOTO - slikajpg

                       

               Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test

                                        - bris nazofaringealne sluznice in/ali
                                        - bris orofaringealne sluznice
                                        - vzorec sline/sputuma - NEINVAZIVEN TEST.


                                                              Šifra za CRPP: B017 in B077
                                                      


                                                                                   HAGT-FOTOpng                                                                                                   

                              

                   NOVI - INOVATIVEN - AESKU.RAPID SARS-CoV-2


                        MINIMALNO INVAZIVEN hitri antigenski test

                   

                              Bris z nosne sluznice;  testna palčka se potisne samo 2,5 cm globoko.

                                     - za profesionalno uporabo (za medicinsko izobražen kader) in

                                     - za samotestiranje (kmalu bo na voljo test za laike - za domačo uporabo).

                        

                                                                        Šifra za CRPP: B055


                                      HAGT - profi 5  20jpg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Naši hitri antigenski testi vsebujejo:

-         sterilne palčke za odvzem brisa tako iz nazofarinksa kot iz orofarinksa ali samo z nosne sluznice

-         epruveto za pripravo vzorca, ki že vsebuje odmerjeni ekstrakt reagenta,

-         kapalni pokrovček, običajno že nameščen na epruveti,

-         testno ploščico, samostojno zapakirano v posamezno zaprto vrečko,

-         zbirni lijak za slino (test slina/sputum),

-         delovno stojalo za epruvetke (ne vsi),

-         vrečko za odpadni potrošni material (ne vsi), 

-         navodila za uporabo.

                                                                                                                                                                         TELOpng

Prednosti naših hitrih antigenskih testov:

-         visoka senzitivnost in specifičnost - velika stopna zaupanja in zanesljivost testa,

-         preprosta in priročna izvedba - epruvetka že vsebuje ekstrakcijski reagent,

-         hitra priprava vzorca - brez dodatnega dolivanja pufra v epruvetko in nepotrebne izgube časa,

-         visoka stopnja varnosti - minimalna potreba po stiku z biološkim materialom,

-         neinvazivnost in atravmatičnost izvedbe,

-         inovativnost - primernost za testiranje subtilnejše populacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                STABILNOSTpng

Vsi naši hitri antigenski testi za dokazovanje prisotnosti antigenov virusa SARS-CoV-2 so uvrščeni na seznam dovoljenih testov - šifrant testov v RS, ki ga oblikuje Strokovna skupina Ministrstva za zdravje.
Testi izpolnjujejo vse zahtevane kriterije, kar pomeni, da je z njimi dovoljeno izvajati redna presejalna testiranja na prisotonost virusa SARS-CoV-2 ter pridobiti uradno veljavno potrdilo testiranja s strani NIJZ.


                                              

TOPMEDICUS, d. o. o. • SI - 2323 Ptujska Gora 13  T: 02/794 86 20 • F: 02/794 86 25 • GSM: 041/613 605

E: zlatko@topmedicus.si www.nucleo.si 
 TOPMEDICUSpng                                                                                                                                                                                    MOpng

Za dodatne informacije ali ponudbo prosim pošljite sporočilo ali pokličite: 041/613 605