f910b00f-454c-41b6-88aa-65b33fc76f6bpng                                      


                                 
HITRI ANTIGENSKI TEST SARS-CoV-2
                                                                              za diagnosticiranje
                                                                                            
COVID-19 cbce4323-e294-43b2-85e7-81a46916bbdbpng
      

       in-vitro diagnostična metoda namenjena profesionalni uporabi

                                                                                         primerna zgolj za strokovni medicinski kader

       rezultat testa v 15 minutah
                                                brez analiznega aparata (PCR) in laboratorja 
HITRI ANTIGENSKI TEST 
(HAGT) za diagnostiko SARS-CoV-2 okužb.                                                                                                                              HAGT-FOTOpng                                                                                                   
                                      Na voljo imamo 
in-vitro diagnostične HITRE ANTIGENSKE TESTE (HAGT)

                                                               za učinkovito in zanesljivo dokazovanje COVID-19


                          Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test
 

·         je imunokromatografski reagenčni hitri test, ki je namenjen za neposredno dokazovanje nukleokapsidnega proteina antigena

           virusa - SARS-CoV-2 v humanem nazofaringealnem vzorcu brisa, kot pomoč za hitro in zanesljivo diagnosticiranje COVID-19,

·         rezultati testa so na voljo v 15 minutah,

·         senzitivnost testa je 97,10 % (pozitiven test),

·         specifičnost testa je 99,76 % (negativen test) - s kliničnimi študijami dokazana primerjava z referenčno PCR metodo,

·         testna epruveta že vsebuje pripravljen ekstrakt pufra (priročen in preprost za uporabo),

·         omogoča hitro, in varno uporabo z minimalno potrebo po stiku z biološkim vzorcem.


                                                                                                                                                                              0e659239-8bbc-483d-8a94-3e345c67171djpg                                                                                                                                                       
Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test vsebuje:

-         sterilno palčko za odvzem vorca - brisa iz nosno-žrelnega prostora,

-         epruveto za pripravo vzorca, ki že vsebuje odmerjeni ekstrakt reagenta,

-         kapalni pokrovček, že nameščen na epruveti,

-         testno kaseto, samostojno zapakirano v posamezno zaprto vrečko,

-         tlačno vrečko za odstranjevanje odpadnega biološkega materiala,

-         navodila za uporabo.


                                                                                                                                                                         TELOpng

Prednosti

HAGT - Novi Coronavirus 2019-nCoV odlikujejo:

-         visoka občutljivost (97,1%) in specifičnost 99,76%) - velika zanesljivost testa

-         preprosta in priročna izvedba - epruvetka že vsebuje ekstrakcijski reagent

-         hitra priprava vzorca - brez dodatnega dolivanja pufra v epruvetko

-         visoka stopnja varnosti - minimalna potreba po stiku z biološkim materialom

-         priložena priročna vrečka za odpadni material

-         verodostojna referenca (BfArMs) - usklajen z merili Inštitutov Paul Ehrlich in Robert Koch

-         test je uvrščen na seznam testov, ki ga je pripravila Strokovna skupina Ministrstva za zdravje

-         ugodna nabavna cena 

-         nemotena in zadostna dobavljivost.

Reference:

Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test je uvrščen na listo nemškega zveznega Inštituta za zdravila in medicinske pripomočke BfArMs in sodi v skupino testov, ki so uradno dovoljeni v Nemčiji in, ki po podatkih proizvaljalca izpolnjuje zahtevana merila za antigenske teste, ki jih je določil Inštitut Paul Ehrlich v sodelovanju z Inštitutom Robert Koch.

                                                                                                                                                                                                                                                                STABILNOSTpng

Novi Coronavirus 2019-nCoV-hitri antigenski test,

bo od ponedeljka, 30.11.2020, na voljo v neomejenih količinah.                                                                                                                                                                                           

Nemoteno oskrbo z našimi HAGT si lahko zagotovite s PROSPEKTIVNIM NAROČILOM za določeno daljše, fiksno časovno obdobje (mesečno, kvartalno, polletno...) in s SUKCESIVNO DOBAVO (npr. tedensko, mesečno...) v skladu z vašimi potrebami, kar vam bo zagotovilo nemoteno delovanje.

                                              

TOPMEDICUS, d. o. o. • SI - 2323 Ptujska Gora 13  T: 02/794 86 20 • F: 02/794 86 25 • GSM: 041/613 605

E: zlatko@topmedicus.si www.nucleo.si 
 TOPMEDICUSpng                                                                                                                                                                                    MOpng

Za dodatne informacije ali ponudbo prosim pošljite sporočilo ali pokličite: 041/613 605